Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring gaat over mijn functie als trouwambtenaar.   
Het noteren van contact- en andere gegevens zijn hiervoor noodzakelijk.
 
 
Persoonsgegevens
Wanneer je contact met mij opneemt m.b.t. het voltrekken van jullie huwelijk worden vanzelfsprekend contactgegevens genoteerd.

Het gaat daarbij om je naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Op deze manier is het mogelijk met elkaar overleg te plegen over jullie huwelijksdag en de declaratie op een juiste wijze te adresseren. Deze gegevens worden niet met anderen gedeeld of gepubliceerd en worden verwijderd binnen drie maanden na de huwelijksdatum, met uitzondering van de declaraties. Die blijven in de administratie zolang de Belastingdienst voorschrijft. Wettelijk gezien dienen facturen te worden gearchiveerd ten behoeve van het doen van BTW-aangifte, betalingen innen en om de Belastingdienst de verplichte inzage in de bedrijfsvoering te verschaffen. Jullie persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij ik daartoe wettelijk word verplicht door toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren of tot je zelf te kennen geeft uit mijn administratie verwijderd te willen worden, met uitzondering van voornoemde declaraties.

Deze website laat niet zien of een bezoeker van deze website meerderjarig is.

Ik verwerkt geen andere gegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers, tenzij deze actief aan mij zijn verstrekt. Verder heb ik een Instagram- en Facebookaccount en communiceer graag via Whatsapp.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Gegevensverwerking en -overdraagbaarheid
Uiteraard heb je het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt bij mij een verzoek indienen om je persoonsgegevens door te sturen naar jezelf of een door jou genoemde organisatie. Wil je gebruik maken van genoemde rechten of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, neem dan contact op via het contactformulier van deze site. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Tevens wijs ik je erop dat je via de volgende link de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming en beveiliging
Tot slot: ik neem de bescherming van je/jullie gegevens serieus en sta open voor suggesties en vragen. De site als ook het andere mailverkeer gebruiken anti-virussystemen op inkomende en uitgaande emails. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier van deze site .